A: Rejestr wytwórców i importerów produktów leczniczych

B: Rejestr wytwórców, importerów i dystrybutorów substancji czynnych